• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
    Stichting Wijken voor Welzijn

Ambulante begeleiding jongeren

Jongeren en gezinnen kunnen uiteenlopende hulpvragen hebben. Soms worden problemen ervaren met de stoornis of het gedrag van de jongere. Vaak is het gezin al overbelast of is er sprake van schooluitval. Onze begeleiders ondersteunen bij het stabiliseren van de gezinssituatie, het activeren van jongeren en het voorkomen van uithuisplaatsing. Ook wanneer jongeren op zichzelf (gaan) wonen kunnen we ondersteuning bieden tot dit niet langer nodig is.

Begeleid wonen jongvolwassenen

Wanneer thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat, stelt Stichting Wijken voor Welzijn woningen beschikbaar waar jongeren een individueel kamertrainingstraject volgen. De hulp bestaat voornamelijk uit competentiegerichte coaching op het gebied van wonen & burgerschap, autonomie en loopbaan. Jongeren worden gestimuleerd de regie over hun eigen leven weer terug te pakken.

Om voor een zo ‘normaal’ mogelijke omgeving te zorgen in elke woning, vervult de aanwezige begeleider ook een parttime gezinsvervangende rol doordat hij/zij 24 uur per dag aanwezig is en in een eigen kamer slaapt.

Ons streven is de enige, maar vooral de laatste, zorgorganisatie te zijn waarvan de jongere specialistische hulp nodig heeft.