• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
    Stichting Wijken voor Welzijn

 

Ontevreden?

Wanneer je als cliënt of betrokkene ergens ontevreden over bent horen wij dat graag. Samen zullen we er alles aan doen om tot een oplossing te komen. In ons klachtenreglement kan je vinden welke mogelijkheden er zijn om een klacht kenbaar te maken.

Download Klachtenreglement

 

Privacy

Wil je weten hoe Wijken voor Welzijn omgaat met jouw privacy? Dit lees je in ons privacyreglement. Natuurlijk zijn wij altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden.

Download Privacyreglement

 

Gezamenlijke afspraken

Binnen Wijken voor Welzijn gelden afspraken over hoe wij verwachten dat medewerkers met elkaar, cliënten en betrokkenen omgaan. Deze afspraken staan beschreven in onze gedragscode.

Download Gedragscode

 

Ondersteuning nodig?

 AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van Wijken voor Welzijn.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Wijken voor Welzijn, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Wijken voor Welzijn.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.